نوشته شده توسط مدیر دسته: مطالب نمونه
نمایش از 23 ارديبهشت 1392 بازدید: 2684
پرینت

 

 هُلو فروشگاهی        هُلو شرکتی        هُلو تولیدی         هُلوجامع وصنعتی       هُلو شبکه        امکانات جانبی  

                                                                                                                        

                                                                                                                                 

 

        کاربری آسان                  امکانات افزودنی                    گزارشات کاربردی                     پوشش بیش از                           قابلیت ارتقا                      تک کاربره

                                                                                                                                            200 شغل                                                          تحت شبکه


نرم افزارهای مالی یکپارچه هلو ( انبار، حسابداری، خرید و فروش، کنترل چک، تولید و قیمت تمام شده)  دارای نسخه های تخصصی برای فروشگاهها، شرکتها و تولیدی ها

می باشد.این نرم افزارها دارای امکانات بیشماری از جمله، صدور انواع فاکتور، اعلام سر رسید چک ها به صورت اتوماتیک، امکان دریافت گزارشات متنوع و ... می باشد.

کاربری آسان همراه با امکانات گسترده نرم افزارهای هلو را به پرکاربرترین نرم افزار مالی کشور تبدیل نموده است. این نرم افزار در نسخه های تک کاربره و شبکه ا

رائه می گردد .

 

                                                          قیمت های ذیل، با احتساب9% عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، می باشد.


 
رديف  عنوان  نوع قيمت (ريال) شرح عملكرد/ قابليت كيت 
1 حواله بين انبارها عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان علاوه بر تکرار در ثبت و ورود انبارها و کالاها که بر اساس يک انبار  يا گروه يا کالاي خاص کپي برداري نمود و کالاها را بين انبارها جابجا کرد. بدين صورت که کل يا بخشي از موجودي کالايي در يک انبار (گروه اصلي) خاص را به انبار ديگري منتقل نمود.
2 معين اشخـاص با ريزكالاها و چك ها  عمومي   770/000  با اين امکان ميتوان در هنگام تهيه گزارش از معين اشخاص (صورتحساب اشخاص) علاوه بر مبالغ مراوده هاي انجام شده و مانده حساب اشخاص ،  جزييات هر مراوده ، جزييات نحوه تسويه فاکتورها و جزييات فاکتور بهمراه کالاهاي آن را رويت نمود.
3 اعمـال واسطه عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان اشخاصي را بعنوان واسطه تعريف و در قبال مراودات مالي يا فاکتورها مبلغ يا درصدي از کل مراوده را بعنوان پورسانت يا کميسيون  اعمال نمود . 
4 سطح دسترسي كاربران عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان براي کاربران نرم افزار نام کاربري و کلمه عبور تعريف نمود بنحوي که مدير سيستم توانايي ايجاد محدوده دسترسي  براي هر منو و جزييات نرم افزار را داشته باشد. 
5 ثبت چك هاي ضمانتي(اماني) عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان اسناد ضمانتي و يا اماني دريافتني و يا پرداختني را در نرم افزار ثبت نمود بنحوي که در قسمتي جداگانه از چکهاي دريافتي/پرداختي گزارشات جداگانه اي نيز داشته باشد.
6 مغايـرت گيـري عمومي  770/000 با اين امکان ميتوان در گزارشات دفاتر کل/معين/تفضيلي، معين اشخاص، معين صندوق و ريز عملکرد بانک اقدام به مغايرت گيري نمود. اين امکان بصورت دستي و توسط کاربر عمل مينمايد.
7 تبديل اسنـاد موقت به دائم و دائم به موقت عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان اسنادي که توسط مدير سيستم تاييد نهايي شده است را به حالت دائمي تبديل و تا مادامي که مدير سيستم اين اسناد را به حالت موقت بازنگرداند  قابل اصلاح و حذف نميباشد .
8 دريافت از ... پرداخت به... عمومي   770/000 با اين امكان مي توان در امـور مالي اتوماتيك در قسمت هزينه و درآمد بجز ثبت سرفصلهاي هزينه و درآمد با ساير سر فصلهـا نيز سنـد ثبت نمود.
9 تيپ قيمت عمومي   770/000 با اين امكان مي توان براي هر كالا 10 قيمت فروش تعريف و در هنگام صدور فاکتور فروش از آن استفاده نمود.                                               
10 منطقه بندي طرف حسابها عمومي   770/000 با اين امکان مي توان براي چكهـا وطـرف حسابهـا دسته بندي هـاي مختلف تعـريف و  در گزارشات بر اساس آن دسته بندي گزارش دلخواه را تهيه نمود . 
11  خروجي Text  ، Excel ، HTML   عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان از كليه گزارشات ستـوني نرم افـزار،  فايل خروجي با پسوندهاي فـوق تهيه نمود.
12 گزارش عملكرد كالا طي دوره عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان از يک کالاي خاص يا بصورت کلي از کالاهاي گروه يا انبار خاص ، گزارشي مبني بر موجودي اول دوره ، تعداد خريد و فروش و مرجوعيات طي دوره و نيز موجودي فعلي در بازه زماني مشخص تهيه نمود.
13 كاردكس ريالي كالا عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان گزارشي از ورود و خروج و موجودي کالاي انبار در اول دوره و طي دوره بر اساس قيمت خريد تهيه نمود.
14 خلاصه فاكتور  عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان فاكتورهاي مابين 2 تاريخ را بر اساس نام كالاهاي مشابه بصورت ادغام شده ويا بدون ادغام با درج تاريخ هر كالا بشكل نمونه  فاكتور پرينت تهيه نمود .
15 تجزيه عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان يك كالا را به قطعـات مختلف تجزيه و بصورت جداگانه استفاده نمود-  تقريباً برعكس عمليات توليدمي باشد-
16 ثبت و گزارش سابقه همكاران عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان هنگام صدور فاكتور پس از انتخاب هركالا و زدن كليد فوري سابقه فروش و يا خريد آن كالا به شخص انتخاب شده در فاكتور و يا كليه اشخاص را رؤيت نمود.
17 في فـروش براساس درصدي ( %) از خريد عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان قيمت فروش كليه كالاها را براساس درصدي از آخرين قيمت خريد تعريف نمود.
18 ثبت فاكتـورضايعات با هر سر فصل دلخـواه عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان كالاي موجود در انبار را  با سر فصلي غير از سرفصل  فروش و ضايعات از انبار خارج نمود .
19 امكان ورود ليستي اسناد دريافتي و پرداختي عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان جهت سهولت در كار،  اسناد دريافتني و پرداختني مانند چكهاي اول دوره را بصورت ليستي و سريع وارد نمود.
20 حداكثر مبلغ و تعـداد كل چكهـاي صـادره در يك ماه عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان سقف مبلـغ هر چك و چكهاي يك ماه را وارد و در صورت پرداخت چكي بيش از مبالغ  فـوق نرم افزار پيغام هشدار صادر ميکند و در صورت تأييد آن عمليات انجام مي گيرد
21 سود و ترازنامه بر اساس قيمت دلخواه عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان سود را بر اساس ارزش روز كالاهاي موجود مشاهده نمود بدين صورت که قيمت روز كالاها را وارد و سود مربوطه را مشاهده نمود.
22 پرينت حواله خـروج هنگام صدور فاكتور عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان همزمان با صدور فاكتور فروش ، پرينت حواله اي مانند فاكتـور ولي بدون قيمت تهيه نمود که در مواردي که انبار و فروشگاه با هم فاصله دارد کاربرد زيادي خواهد داشت.
23 تعيين حداقل و حداكثر مبلغ براي هر كالا عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان حداقل و حداكثر قيمت فروش را براي هر كالا تعريف نمود تا در هنگام صدور فاكتور در صـورت تخطي از اين قيمتها سيستم پيغام هشدار صادر کند.
24 ليست بدهكاران از يك تاريـخ خاص عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان ليست كساني كه از يك تاريخ خاص به بعد بدهكار شده اند را تهيه  نمود.
25 ليست بدهكاران از تاريـخ فاكتور عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان ليست بدهكاراني كه توسط صدور فاكتور بدهكار شده اند و از آن تاريخ به بعد وجهي ازآنها دريافت نشده را تهيه .نمود .
26 عدم نمايش معين يك منطقه خاص عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان بعد از منطقه بندي مشتريان ، يك منطقه خاص را از سايرين جدا و اجازه رؤيت معين اين گروه را از ساير كاربران گرفت.
27 پورسانت درصدي از سود فروش واخرين مبلغ خريد  عمومي   770/000 با اين امكان هنگام  صـدور فاكتـور مبلغ پورسانت واسطه فاكتور، براساس درصدي از سود ناويژه آن فاكتور محاسبه و به حساب واسطه اعمال ميگردد.
28 پرينت حواله پخش عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان براي يک يا چند فاکتور، حواله هاي مختلفي را صادر نمود. اين حواله ها توسط مامورين پخش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. سپس ميتوان از گزارشات مربوطه براي تهيه گزارش وضعيت وصول مبالغ فاکتورها توسط مامورين وصول گزارش تهيه نمود .
29 شماره سريال عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان در هنگام صدور فاكتور، شماره سريال كالا را  وارد  و در گزارشات انبار ، موجودي کالاها را بر اساس شماره سريالها و  نيز در گزارشات فاكتورخريد و فروش هرشماره سريال را بررسي و مشاهده نمود.
30 شماره دوم فاكتـور عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان علاوه بر شماره اصلي فاكتـور كه داراي شمارنده اتوماتيك است شماره ديگري را نيز بعنوان شماره دوم وارد نمود.
31 انتخاب عكس براي هر كالا عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان در فرم معـرفي كالا ، به هر كالا تصويري اختصاص داد و در صـدور فاكتـور پس از انتخاب كالا، عكس كالاي مربوطه را رؤيت نمود.
32 فاكتوراشانتيون عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان فاكتور با مبلغ صفر صادر نمود.
33 پورسانت سطري عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان در هنگام صدور فاكتور براي هر سطر، مبلغ يا درصد خاصي پورسانت مشخص و به حساب واسطه اعمال نمود.
34 كنترل كد فروشنده عمومي   770/000 با اين امکان جهت کنترل کاربراني که مجوز صدور فاکتور را دارند، در هنگام استفاده از فاکتور ، کد فروشنده پرسيده خواهد شد.
35 معين ارزي عمومي   770/000  اين امکان علاوه بر معين (صورتحساب) ريالي اشخاص ، معين ارزي اشخاص که بواسطهء مراوده ارزي ثبت شده است را نيز نمايش خواهد داد.
36 توضيحات پيش فرض عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان شرح و توضيحات دلخواه و پرکاربرد را نعريف و در هنگام صدور فاکتور و سند از آ ن استفاده نمود.
37   10شركتي عمومي   1.570/000 با اين امکان ميتوان چندين محيط کاري مجزا را در يک نرم افزار مديريت نمود. 
38 فاكتور ارزي عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان پس از ثبت نرخ روز ارز در هنگام صـدور فاكتـور ، مبالغ مربوطه را به ارز وارد نمود و نرم افزار في ارز را به ريال تبديل نمايد.
39  امکان اصلاح سرفصلهاي پيش فرض به دلخواه کاربران عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان سرفصل هاي پيش فرض تعريف شده در نرم افزار را بنا به سليقه کاربر و با رعايت اصول پيش بيني شده در نرم افزار ، اصلاح و يا تغيير داد. 
40 دو واحدي انبار عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان براي هركالا دو واحـد سنجش مجزا تعريف نمود.
41 رأس چك عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان به دو روش اتوماتيـك و غير اتوماتيك رأس تاريخي چكهـاي دريافتي و يا پرداختي را محاسبه نمود.
42 رأس فاكتور عمومي   770/000 با اين امكان ميتوان به دو روش اتوماتيك و غير اتوماتيك رأس تاريخي فاكتـورهاي صـادره را محاسبه نمود.
43 تاريخ ميلادي عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان تاريخ نرم افزار را به تاريخ ميلادي تغيير داد.
44 استفاده از دستگاه Display ( صفحه نمايشگر به مشتري) عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان هنگام صدور فاكتور،‌ مبالغ هر سطر از فاكتور را توسط دستگاه Display به مشتري نمايش داد.
45 ادغام معين چند طرف حساب  عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان معين (صورتحساب) چند طرف حساب را ادغام و مشاهده نمود.
46 چک فيش نقدي صندوق به بانک  عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان در صورت پرداخت نقدي از صندوق به بانک رسيد صادر نمود .
47 کرايه مشتري  عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان در هنگام صدور فاکتور، دريافت يا پرداخت کرايه از مشتري ثبت و سند به صورت اتوماتيک صادر گردد.
48 ثبت سند در پيش فاکتور  عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان در هنگام صدور پيش فاکتور، سند حسابداري مربوطه نيز صادر گردد.
49 گزارش کالاهاي فروش نرفته  عمومي   770/000 با اين امکان مي توان گزارش کالاهاي فروش نرفته را مشاهده نمود .
50 سفارش ليستي کالا عمومي   770/000 با اين امکان مي توان سفارش کالا ها را به صورت ليستي تهيه نمود .
51 هشدار کمتر بودن قيمت فروش از خريد عمومي   770/000 با اين امکان زماني که قيمت فروش از قيمت خريد کمتر باشد در زمان صدور فاکتور هشداري مبني بر کمتر بودن قيمت فروش از خريد نمايش داده مي شود .
52 خلاصه سند  عمومي   770/000 با اين امکان مي توان سند ها را خلاصه و طي شماره اي که مرتبط به خلاصه اسناد مي باشد خلاصه اسناد را مشاهده نمود .
53 امکان ثبت سند مشابه و سند معکوس  عمومي   770/000 با اين امکان مي توان سند مشابه و يا معکوس يک سند خاص را ثبت نمود .
54 ليست سياه  عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان  ليستي از برخي طرف حسابها تحت عنوان "ليست سياه" تهيه کرد ونرم افزار در هنگام صدور فاکتور هشداري مبني بر وجود اين شخص در ليست سياه صادر نمايد.
55 توضيحات چند سطري  عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان در قسمت شرح کالا يا توضيحات انتهايي فاکتور چندين سطر توضيحات وارد نمود .
56 نمايش ليست قيمت کالاها  عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان ليست قيمت از کالاها تهيه نمود.
57 دسته چک  عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان شماره هاي دسته چک مرتبط به حسابهاي بانکي معرفي شده در نرم افزار را تعريف نمود .
58 عدم نمايش ريز قيمت  عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان در هنگام چاپ فاکتور مبلغ کالاها نمايش داده نشود و تنها مبلغ کل فاکتور نمايان شود.
59 توليد فرموله  عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان فرمولهايي به جهت توليد محصولات معرفي و استفاده نمود.
60 تسويه فاکتور به فاکتور  عمومي   770/000 اين امکان ليست فاکتور هاي تسويه نشده را نمايش داده و مي توان فاکتور هاي تسويه نشده  را تسويه نمود .
61 ثبت هزينه در فاکتور خريد  عمومي   770/000 با اين امکان ميتوان در هنگام صدور فاکتور خريد، هزينه و نوع هزينه و طرف حساب هزينه را ثبت نمود.
62 طراحي فاکتور توسط کاربر  عمومي   770/000 با اين مي توان نمونه پرينت فاکتور را به دلخواه کاربر طراحي نمود .
63 سند اعشار  عمومي   770/000 با اين امكان  ميتوان اعداد را در هنگام ثبت اسناد و فاكتور  بصورت اعشاري  ثبت نمود.
64 معين کالا عمومي   770/000 با اين امکان می توان معين کالاها را با تعيين نوع فاکتور مشاهده نمود. در اين گزارش کالاهای مرتبط به هرنوع فاکتور به همراه تعداد، فی واحد و جمع مبلغ نمايش داده خواهد شد.
65 ادغام اسناد تجميعی عمومی  770/000
با اين امکان می توان در صورتی که امکان چند شرکتی به نرم افزار اضافه شده باشد سند های انتخابی مربوط به شرکت های مختلف را ادغام و طی شماره ای که مرتبط به ادغام اسناد می باشد، سند ادغام شده را مشاهده نمود. 
66 گزارشات تجميعي  عمومی  870/000 با اين امكان ميتوان درصورتي که امکان چند شرکتي به نرم افزار اضافه شده باشد گزارشي تجميعي از برخي قسمتهاي شرکتهاي مختلف تهيه نمود که شامل گزارش مرور حساب ( تجميعي) ،  گزارش تراز آزمايشي (تجميعي)، گزارش معين اشخاص (تجميعي ) ميباشد.
67 اقساط و گزارشات مربوطه  ويژه    870/000 با اين امکان ميتوان مراوداتي را که بصورت  اقساط است در نرم افزار ثبت ، دفترچه قسط چاپ و گزارشات مربوطه را تهيه نمود.
68 چند ارزي  ويژه  870/000 با اين امكان ميتوان از قابلتهايي همچون اختصاص ارز به صندوق ، مبادله ارز، ثبت سند اعشار و معرفي ارز در نرم افزار استفاده نمود و نيز ميتوان بانكها را بصورت ارزي تعريف نمود و همچنين ميتوان در فاكتور چند كالا با چند ارز مختلف وارد كرد.
69 هزينه حمل  ويژه   870/000 با اين امکان ميتوان محاسبه هزينه حمل (به دو صورت ريالي و درصدي)، محاسبه هزينه حمل در فاكتور (به دو روش هزينه حمل وابسته به تعداد كالا و هزينه حمل بصورت كلي) و اعمال هزينه حمل در هنگام صدور فاكتور با تاثير افزايشي و يا كاهشي در محاسبه جمع فاكتور را اعمال نمود.
70 فروش فوري ويژه  870/000 با اين امكان ميتوان فاکتور فروش را با سرعت بالا و بدون نياز به داشتن اطلاعات خريدار ثبت نمود. در مكانهايي مانند فروشگاههاي زنجيره اي كه نام خريدار مهم نيست و سرعت كار بسيار اهميت دارد مورد استفاده قرار مي گيرد.
71 مراكز هزينه و مراكز درآمد  ويژه  870/000 با اين امکان ميتوان در هنگام صـدور سند هزينه و درآمد، هر سطـر از سند را به يكي از مراكز هزينه  يا مراكز درآمد ربط داده شود و گزارشي مجـزا از دفاتـر حسابداري به نام مراكز هزينه و درآمد  تهيه نمود.
72 چاپ باركد ويژه  870/000 با اين امکان ميتوان براي کالاها بارکد طراحي و تعريف نمود.
73 پرينت روي چك ويژه  870/000 با اين امكان ميتوان اطلاعات روي چک را توسط نرم افزار و پرينتر تکميل نمود. 
74 انبارگردانی CD400 ويژه  870/000 اين امکان در صورت استفاده از بارکد خوان های آفلاين استفاده می گردد.
75 کالرآيدي  ويژه    870/000 با اين امکان زمان تماس مشتري اطلاعات مشتري در فاکتور  نمايش داده مي شود .
76 بارکد تجميعی ويژه  870/000 با اين امکان نرم افزار بارکد های تجميعی را شناسايي نموده و کالاهای موجود در اين بارکد (به همراه وزن و تعداد اندازه گيری شده) در فاکتور نمايش داده خواهد شد.
(بارکدتجميعی: بارکدی که توسط ترازوهای ديجيتال توليد می گردد و بک بارکد جهت چندين کالا به همراه وزن و تعدادشان ارائه می گردد.)
78 اس ام اس  ويژه  1/570/000 با  اين امکان مي توان اطلاعات داخلي نرم افزار مانند مانده بدهکاري ،ثبت فاکتور،سررسيد چک،سررسيد اقساط و ... اطلاع رساني نمود.به همراه اس ام اس پويا جهت مديريت ارسال و دريافت پيغام ها،ايجاد کد براي دريافت درخواست خاص،ارسال پاسخ مانند اختصاص کد خاص براي رخداد موجودي صندوق،بانک و ..
           
عوارض و ماليات بر ارزش افزوده طبق مصوبات دولت در قيمت های فوق لحاظ شده است.

 

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما یک مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

شما اینجا هستید:   خانه محصولات داراي نمايندگينرم افزارمجموعه نرم افزار هُلو امکانات جانبی
برای حمایت از ما امتیاز دهید